Sulek, malíř barev

podpis malíře sulka

Život

 

 

Svatopluk Sulek se narodil 16. 3.1921 v Táboře. S rodiči se jako dítě odstěhoval do Košic, kde absolvoval reálné gymnázium. Po 2. světové válce byl v roce 1947 přijat na prestižní Académie Moderne Montmartre do ateliéru Fernanda Légera v Paříži. Za pomoci rodičů i své sestry, která ho podporovala na studiích, mohl tři roky studovat pod vedením slavného francouzského malíře. Po absolvování akademie v roce 1950 odejel Svatopluk Sulek na ostrov Korsika, kde díky svému příteli, pařížskému malíři, mohl bydlet v jeho ateliéru ve vesnici Erbalunga. Tato cesta, pobyt zde a hlavně množství malířských podnětů, které skýtala divoká příroda Korsiky obklopená ze všech stran mořem, se stala pro S. Sulka osudnou. Zde nalezl svůj ráj a velkou inspiraci pro budoucí tvorbu, kterou se stali rybáři, bárky, rybí trhy a vše, co je spojeno s mořem-oceánem jako fenoménem svobody a nekonečnosti bez hranic.

00000

Po návratu do Čech v roce 1951, aby mu byl uznán titul akademického malíře, musel S.Sulek nastoupit studia malířství na pražské AVU. Jeho svérázná a svobodomyslná povaha a jeho malířský projev však nekorespondovaly s oficiálním stylem socialistického realismu tehdejších let. To bylo důvodem, proč po roce studií AVU opustil a odjel jako brigádník na Mostecko, kde fáral na hlubinné šachtě dolu Vítězný únor.

Po návratu do Prahy opět nebyl přijat do malířské akademické obce a tak se vrátil k havířině, tentokrát na Kladno. Zde utrpěl těžký úraz, při kterém jej smrt minula o vlásek. Po delším pobytu v nemocnici se na Kladno již nevrátil a zamířil do jižních Čech, pomáhal na statku, ale hlavně maloval a maloval. Výsledkem tohoto pobytu bylo množství obrazů, které společně s obrazy z Francie, Korsiky a Prahy představil v roce 1958 v Galerii Čs. Spisovatel. Výstava byla velice úspěšná a na tomto základě se Svatopluk Sulek konečně dočkal titulu akademický malíř.

00000

Témata velké většiny jeho obrazů jsou dána osobními zážitky, prožitky a vjemy, které při své pouti světem Svatopluk Sulek zažil, ale i krásou staré Prahy a jihočeské krajiny.

Uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav.

Do posledních chvil, kdy zdraví a věk už nedovolil malíři Sv. Sulkovi toulat se světem a nutil jej zůstat na místě, na jihočeském statku, maloval. Malování podřizoval všechno, nekalkuloval nikdy s výsledkem, nemyslel dopředu, žil jen tím okamžikem, ve kterém se právě nacházel. A do posledních chvil nepřestal snít o životě u moře. Jeho nesplněnou touhou zůstal Madagaskar, země těch nejzářivějších barev, které jsou na zemi k vidění…

Svatopluk Sulek zemřel 9.2.2007.

00000